Petró Ékszer és Galéria - amiről egy ékszerboltban is beszélnek...

Felhasználási feltételek

Dátum: 2020. 08. 12.

A jelen Általános Felhasználói Feltételek (a továbbiakban: „ÁFF” ) a Petrógaléria weboldalt üzemeltető Tagira Kereskedelmi és Szolgaltátó Korlátolt Felelőségű Társaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa Fő u. 19.; cégjegyzék száma: 20-09-064294; adószáma: 11886493-2-20 ; e-mail elérhetőség: info@divatekszerbolt.hu, telefonszám: (+36) 30 300 66 23; továbbiakban: „Szolgáltató” ) és az általa a Petrógaléria weboldalon (továbbiakban: „weboldal” ) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó” ) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”.

1. Bevezető rendelkezések, szolgáltatói adatok

1.1. A jelen ÁFF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.petrogaleria.hu webcímen található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁFF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A Petrógaléria weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁFF-ben foglaltakat.

1.3.A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁFF rendelkezései az irányadóak. Szolgáltató jogosult az ÁFF-et indokolt esetben módosítani, de a már megkötött szerződést a módosítás nem érinti.

1.4. A Petrógaléria weboldal üzemeltetését a Tagira Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 19.
Telefonszám: (+36) 30 300 6623
Telephely: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 19
Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 19. Petró Galéria
Adószáma: 11886493-2-20
Cégjegyzékszáma: 20-09-064294, bejegyző cégbíróság a Zala Megyei Cégbíróság
Online elérhetősége: info@divatekszerbolt.hu
Telefonos elérhetősége: (+36) 30 300 6623

Tárhelyszolgáltató adatai:

Rooter KFT
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 5/a;
Adószáma: 23004050-2-20;
Online elérhetőség: akos@rooter.hu;

1.5 A Divatékszerbolt webáruház ügyfélszolgálatának elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat címe: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 19.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00-17.00 között
Telefonszám: (+36) 30 300 6623
E-mail: info@divatekszerbolt.hu

2. Kapcsolatfelvétel a szolgáltatóval, megjelenítendő információ megküldése a szolgáltatónak

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal ügyfélszolgálatának e-mail címére, vagy az üzemeltető postacímére írt levéllel kérdést, észrevételt juttasson el az oldal üzemeltetőjéhez.

2.2. A beérkezett kéréseket, információkat kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az üzenet küldőjével a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül válaszolnak a megkeresésre.

2.3. Amennyiben a felhasználó az oldal tematikájába illő információt, írást, cikket, rendezvényinformációt szeretne ajánlani megjelenésre az oldalon, úgy azt az ügyfélszolgálatnak írt e-maillel, vagy postai levéllel tudja kezdeményezni. A beérkezett tartalom ajánlást kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, elbírálják és pár napon belül jelzik a beküldő felé annak elfogadását, vagy elutasítását. A beküldött információ megjelentetése egyedi megállapodás alapján történik.

2.4. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

3. Könyvajánló, könyvajánló beküldése

3.1 A weboldal könyvajánló rovatában a weboldal szerkesztői saját és külsős tartalomírói, illetve a weboldal rovatába az olvasók, a felhasználók általl írt és beküldött könyvajánló írásai kerülnek megjelenttésre. A könyvajánlók minden esetben az ajánló írójának személyes véleményét tartalmazzák az adott könyvvel kapcsolatosan.

3.2 A weboldal könyvajánló rovatába bárki jogosult könyvajánlást beküldeni. Könyvajánló tartalmakat csak elektronikus formában az agi@divatekszerbolt.hu emailcímre beküldve tudunk fogadni és feldolgozni. A beküldött tartalmakat, könyvajánlót a weboldal üzemeltetője előzetesen értékeli és fenntartja a jogot, hogy csak a megfelelően megírt és a könyvajánló formai és tartalmi követelményeinek megfelelő ajánlásokat helyezi el a rovatban. A könyvajánló formai és tartalmi követelményeit a következő linkről letölthető pdf fileban fogaltuk össze: Segédlet könyvajánló írásához.

4. Programok, rendezvények, cikkek, tartalmak

4.1 A weboldalon megjelentetett rendezvények, programok összes paraméterét, a programok tartalmát, időpontját felkerülés előtt a szerkesztők gondosan ellenőrzik, de nem zárható ki az egyes rendezvények programváltozása, időpontváltozása, vagy esetleges elmaradása, így szükséges lehet a programok szervezőjénél minden esetben érdeklődni az aktuális helyzetről.

4.2 A Petrógaléria weboldal mindent megtesz a meghirdettt programok, rendezvények részleteinek pontossága és frissessége érdekében, de nem vállal felelősséget a programváltozások, a programok adatainak változása, az adatok hibás rögzítése miatt esetlegesen keletkező károk miatt.

5. Hírlevél szolgáltatás, hírlvél felíratkozás

5.1 A Petrógaléria weboldal üzemeltetője Nagykanizsa város és környéke programjai, rendezvényei, hírei, a területen dolgozó művészek, azok alkotásai, a Petrógaléria ékszer és divat bolt, a Petrógaléria hivatalos webáruháza, a Divatekszerbolt.hu termékei és szolgáltatásai területéhez kapcsolódó témákban időszakosan híreket, információkat, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél e-mail fiókjába elektronikus formában juttat el. A Petrógaléria hírlevélszolgáltatásán belül a felíratkozók számára a Petrógaléria hivatalos webáruházának a Divatekszerbolt.hu hírlevelei is automatikusan megküldésre kerülnek.

5.2 Hírlevelekre feliratkozni a weboldalon a feliratkozásra szolgáló modul segítségével, a név és e-mail cím megadásával lehetséges.

5.3 A látogató a hírlevél modul kitöltésével határozottan hozzájárul, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a 4.1 pontban meghatározott témákban kapcsolódó híreket, érdekességeket, tudnivalókat, illetve üzleti ajánlatokat osszon meg vele hírlevél formában.

5.4 A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • A hírlevél végén található leiratkozó linkre kattintással
  • A szolgáltatónak írt elektronikus, vagy postai levél formájában

6. Szerzői jogok

6.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás - grafikai megoldás, grafika, a honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

6.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatóak, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

6.3 Abban az esetben, ha a Petrógaléria weboldalán található tartalom, vagy a tartalom bizonyos elemei, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel a megadott elérhetőségeken. A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat, illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

7. Egyéb feltételek

7.1 A Petrógaléria weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

7.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Petrógaléria weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a Petrógaléria weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Petrógaléria weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

7.3 A Petrógaléria weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött bármilyen jogviszony, szolgáltatói szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Petrógaléria weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

7.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Zalaegerszegi Törvényszék joghatóságát kötik ki.

7.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁFF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Nagykanizsa, 2020.12.04.